ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ೪೦ ಜನ ಶಾಸಕರು

ಅಥಣಿ : ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ...

Read More