ಶೆಡ್ ತೆರವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಜನ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಶೆಡ್ ತೆರವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮುಂದೆಯೇ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಜನ. ದಾವಣಗೆರೆಯ 31ನೇ...

Read More