ಬೆಳಗಾವಿ :

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ- ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ವರೆಗೆ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ  ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ.

ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಆದೇಶ.
ಡಿ. 18 ಹಾಗೂ 19ಮಾತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸೊದ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ

ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ